Management – Booking – Promo Helmut

Alle vragen in verband met  boekingen en promo van Helmut mag U rechtstreeks richten  aan :

Ilia Beyers

Globe Entertainment nv
Albert Van Dyckstraat 48 bus 3
2300 Turnhout
URL : www.globe-entertainment.be

Tel. +32(0)14-49.48.47

Email : ilia@globe-entertainment.be